طراحی لوگو

آنچه در این مطلب می خوانید

adboon-18

تبلیغات

بعد از تحقیق و جمع آوری اطلاعات در زمینه فعالیت  علامت تجاری و ایده پردازی بر روی طرح مورد نظر ، به مرحله اتود زدن یا طرح دستی می رسیم- برای اینکه بر روی کاغذ به درستی طراحی کنیم باید نکاتی را در نظر داشته باشیم و در طراحی پیاده سازی کنیم-.

از ایهام های بصری استفاده کنید-. استفاده از ایهام در طراحی لوگو دلیل سرعت بخشیدن به ثبت شدن .در ذهن مخاطبان و تاثیرگذاری بیشتری می گردد-.

رنگ ها

از اهمیت بالایی برخورداراند- استفاده از رنگ های متناسب با زمینه فعالیت برندها در طراحی لوگو یکی از حیاتی ترین عناصر در طراحی میباشد-. باید بدانید .که از چه نوع رنگ ها با کدام دسته از هارمونی در لوگو استفاده کنید-.

از طرح های کلیشه ای دوری کنید-. هرچند سال  یک مرتبه یک سبک از طراحی در زمینه طراحی لوگو مد می گردد- .هر چند برای یک طراح ماهر و متخصص مطالعه این روندها زیاد ضروری میباشد.- اما باید بدانید که با استفاده این نوع طرح ها شما برای لوگوی خویش تاریخ انقضا مشخص کرده اید-.

منحصر به شخص طراحی کنید

ممکن هست لوگوی شما در سطح جهانی مطرح گردد- .در نتیجه از طرح های موجود ، به هیچ عنوان کپی برداری نکنید- با به کارگیری تخصص و خلاقیت لوگوی یونیک و منحصر به شخص  علامت تجاری یا شرکت خویش را طراحی کنید-.

تا حد امکان ساده طراحی کنید- مهم ترین و موثرترین عنصر در طراحی لوگو ساده گرایی میباشد.- در حقیقت باید بدانید که عموم طراحان توانایی کشیدن حروف زیبا ، جذاب و تاثیرگذار با دست را ندارند.- لوگوهای ساده اما قدرتمند نفوذ زیادی در دنیای کسب وکار و رقابت دارند-. به عنواننمونه به لوگوی  علامت تجاری اپل یا نایک دقت کنید-.

تمریناتی برای حرفه ای شدن در طراحی لوگو با دست

در این مقاله تمریناتی را بیان می کنیم که بتوانید به راحتی در طراحی لوگو و اتود زدن با دست ، حرفه ای شوید-.

۱- کاغذی به سایز A3 آماده کنید و دور آن را به فاصله ی چند میلی متر کادربندی کنید.- بعد خطوطی افقی و مایل بر روی کاغذ طراحی کنید- سعی کنید در حین رسم خطوط مچ دست و فاصله بین انگشتانتان تغییر نکند ، .ر حقیقت فقط باید آرنج و کتف جا به جا گردد-

۲- به طور پراکنده چند نقطه بر روی کاغذ ترسیم کنید- بعد سعی کنید.

طراحی لوگو با دست

۳- خطی افقی ترسیم کنید و نقطه ای در وسط این خط ایجاد کنید بعد خطوطی را رسم کنید.که بدون خطا از این نقطه عبور کنند-.

۴- نقاطی را ترسیم کنید و سعی کنید بدون برداشتن دست این نقاط را بهم متصل کنید-.

۵- سعی کنید دایره ای را در برای عقربه های ساعت بدون خطا ترسیم کنید-.

۶- در جهات متفاوت بیضی ترسیم کنید- رسم بیضی بدون خطا یکی از سخت ترین ها در طراحی میباشد-.

۷- بیضی های متحد المرکز رسم کنید- بدین معنا که بیضی ها را به صورتی ترسیم کنید که در مرکز به یکدیگر برسند-.

۸- مکعب های ایزومتریکی ترسیم کنید-.در حقیقت مکعب های سه بعدی که بهتر هست مکعب مربع باشند با بیضی های درونشان را رسم کنید- .اگر کمی ترسیم بیضی ها دشوار هست. از خطوط کمکی در طراحی کمک بگیرید- یعنی ابتدا قطر کوچک و بزرگ آن را رسم کنید ، بعد بیضی را کامل کنید-.

۹- ترسیم قرینه یکی از دشوارترین ها در طراحی میباشد. ابتدا به طور افقی خطی ترسیم کنید بعد در کنار آن خطی عمودی رسم کنید- این روند را با سرعت بالا ادامه دهید-.

۱۰- در این تمرین شما باید پاره خط هایی با طول های متفاوت رسم کنید-. بعد پاره خط هایی به موازات آن ها با طول های مساوی یا نا مساوی ترسیم کنید-.

۱۱- خطی را بدون توقف دست ترسیم کنید- .نام این نوع تمرین ، تمرین ترمز دست میباشد-

مهارت داشتن در طراحی لوگو

در پایان باید بدانید که مهارت داشتن. در طراحی لوگو با تمرین زیاد میسر می گردد- امیدواریم تمرین های پیشنهادی را به درستی انجام دهید و با در نظر گرفتن  موردها لازم مذکور. بالا ، نیز به کارگیری خلاقیت خویش در زمینه طراحی لوگو ، تبدیل به یک طراح ماهر و متخصص لوگو شوید-.

آموزش اتو زدن طراحی لوگو با دست

لوگو نماد ، چهره و منظر برندها در دنیای تجارت می باشند- اگر طراحی لوگو به درستی و بر طبق اصول صورت گیرد ، مخاطبان این موضوع را دریافت خواهند بشود که با یک  علامت تجاری یا کمپانی فوق حرفه ای رو به رو هستند- طراحی لوگو یک نمایه بصری موثر از یک  علامت تجاری بر طبق ایده پردازی و خلاقیت میباشد-

طراحی لوگو گرافیکی

در بین طراحی های گرافیکی دیگر نیاز بیشتری به خلاقیت ، تلاش و دقت دارد- بدین سبب در بین عموم مسئله ای که رایج هست در زمینه طراحی لوگو این هست که می خواهید طراحی لوگو کنید- زیاد مسئله ی ساده ای به نظر می رسد ، درست است؟ ابتدا یک دایره کشیده بعد نام  علامت تجاری را درون دایره درج کنید و تمام- باید بدانید که اگر می خواهید با این دید به طراحی لوگو نگاه کنید ، موفق نخواهید بود- طراحی لوگو نیاز به تخصص و تلاش بسیاری دارد نیز باید بر طبق اصول و استاندارهای جهانی طول گردد-

علامت تجاری و ایده پردازی

در مراحل طراحی لوگو بعد از تحقیق و جمع آوری اطلاعات در زمینه فعالیت  علامت تجاری و ایده پردازی بر روی طرح مورد نظر ، به مرحله اتود زدن یا طرح دستی می رسیم- برای اینکه بر روی کاغذ به درستی طراحی کنیم باید نکاتی را در نظر داشته باشیم و در طراحی پیاده سازی کنیم-

از ایهام های بصری استفاده کنید- استفاده از ایهام در طراحی لوگو دلیل سرعت بخشیدن به ثبت شدن در ذهن مخاطبان و تاثیرگذاری بیشتری می گردد-

رنگ ها

رنگ ها از اهمیت بالایی برخورداراند- استفاده از رنگ های متناسب با زمینه فعالیت برندها در طراحی لوگو یکی از حیاتی ترین عناصر در طراحی میباشد- باید بدانید که از چه نوع رنگ ها با کدام دسته از هارمونی در لوگو استفاده کنید-

از طرح های کلیشه ای دوری کنید- هرچند سال  یک مرتبه یک سبک از طراحی در زمینه طراحی لوگو مد می گردد- هر چند برای یک طراح ماهر و متخصص مطالعه این روندها زیاد ضروری میباشد- اما باید بدانید که با استفاده این نوع طرح ها شما برای لوگوی خویش تاریخ انقضا مشخص کرده اید-

لوگوی شما در سطح جهانی

منحصر به شخص طراحی کنید-ممکن هست لوگوی شما در سطح جهانی مطرح گردد- در نتیجه از طرح های موجود ، به هیچ عنوان کپی برداری نکنید- با به کارگیری تخصص و خلاقیت لوگوی یونیک و منحصر به شخص  علامت تجاری یا شرکت خویش را طراحی کنید-

مهم ترین و موثرترین عنصر در طراحی لوگو

تا حد امکان ساده طراحی کنید- مهم ترین و موثرترین عنصر در طراحی لوگو ساده گرایی میباشد- در حقیقت باید بدانید که عموم طراحان توانایی کشیدن حروف زیبا ، جذاب و تاثیرگذار با دست را ندارند- لوگوهای ساده اما قدرتمند نفوذ زیادی در دنیای کسب وکار و رقابت دارند- به عنواننمونه به لوگوی  علامت تجاری اپل یا نایک دقت کنید-

تمریناتی برای حرفه ای شدن در طراحی لوگو با دست

در این مقاله تمریناتی را بیان می کنیم که بتوانید به راحتی در طراحی لوگو و اتود زدن با دست ، حرفه ای شوید-

۱- کاغذی به سایز A3 آماده کنید و دور آن را به فاصله ی چند میلی متر کادربندی کنید- بعد خطوطی افقی و مایل بر روی کاغذ طراحی کنید- سعی کنید در حین رسم خطوط مچ دست و فاصله بین انگشتانتان تغییر نکند ، در حقیقت فقط باید آرنج و کتف جا به جا گردد-

۲- به طور پراکنده چند نقطه بر روی کاغذ ترسیم کنید- بعد سعی کنید بدون خطا و لغزش این نقاط را بهم متصل کنید- باید توجه داشته باشید که این نقاط در موازات یکدیگر نباشند-

۳- خطی افقی ترسیم کنید و نقطه ای در وسط این خط ایجاد کنید بعد خطوطی را رسم کنید که بدون خطا از این نقطه عبور کنند-

 طراحی لوگو با دست

۴- نقاطی را ترسیم کنید و سعی کنید بدون برداشتن دست این نقاط را بهم متصل کنید-

۵- سعی کنید دایره ای را در برای عقربه های ساعت بدون خطا ترسیم کنید-

۶- در جهات متفاوت بیضی ترسیم کنید- رسم بیضی بدون خطا یکی از سخت ترین ها در طراحی میباشد-

۷- بیضی های متحد المرکز رسم کنید- بدین معنا که بیضی ها را به صورتی ترسیم کنید که در مرکز به یکدیگر برسند-

تمریناتی برای حرفه ای شدن در طراحی لوگو با دست

۸- مکعب های ایزومتریکی ترسیم کنید- در حقیقت مکعب های سه بعدی که بهتر هست مکعب مربع باشند با بیضی های درونشان را رسم کنید- اگر کمی ترسیم بیضی ها دشوار هست از خطوط کمکی در طراحی کمک بگیرید- یعنی ابتدا قطر کوچک و بزرگ آن را رسم کنید ، بعد بیضی را کامل کنید-

۹- ترسیم قرینه یکی از دشوارترین ها در طراحی میباشد- ابتدا به طور افقی خطی ترسیم کنید بعد در کنار آن خطی عمودی رسم کنید- این روند را با سرعت بالا ادامه دهید-

تمرین ترمز دست

۱۰- در این تمرین شما باید پاره خط هایی با طول های متفاوت رسم کنید- بعد پاره خط هایی به موازات آن ها با طول های مساوی یا نا مساوی ترسیم کنید-

۱۱- خطی را بدون توقف دست ترسیم کنید- نام این نوع تمرین ، تمرین ترمز دست میباشد-

در پایان باید بدانید که مهارت داشتن در طراحی لوگو با تمرین زیاد میسر می گردد- امیدواریم تمرین های پیشنهادی را به درستی انجام دهید و با در نظر گرفتن  موردها لازم مذکور بالا ، نیز به کارگیری خلاقیت خویش در زمینه طراحی لوگو ، تبدیل به یک طراح ماهر و متخصص لوگو شوید-

اتود طراحی چیست؟

واژه اتود (Etude) در اصل یک لغت فرانسوی با معنی “مطالعه” هست که در موسیقی استفاده زیادی دارد- اما در زمینه طراحی و نقاشی، به معنای طراحی اولیه هست- اتودزدن به طور کلی، به معنای کشیدن خطوط و پیاده سازی طرح و ایده های ذهنی می‌باشد-  زیادتر اوقات  در اتود زدن، از طراحی های پیچیده و جزئی پرهیز میکنیم- برای داشتن یک اتود طراحی خوب، صرفاً از خطوط اصلی و کلی استفاده میکنیم- این خطوط به ما کمک میکنند تا یک شمای کلی از سوژه در ذهن خویش داشته باشیم- نیز میتوانیم به وجه های متفاوت آن فکر کنیم-

اتود زدن

اتود زدن هیچ تخصص خاصی در زمینه طراحی یا نقاشی نیاز ندارد- برای اتودزدن، نیاز به هیچ وسیله خاص یا عجیب و کمیابی ندارید- تنها لوازم مورد نیاز شما، سطحی مانند کاغذ، مقوا، صفحه گوشی، یا تخته وایت‌برد هست و یک قلم که به‌وسیله آن بتوانید طرح ذهنی خویش را پیاده کنید-  زیادتر اوقات  در پروژه های طراحی گرافیکی، چندین اتود طراحی لوگو زده میشود- بعد طراح و کارفرما، با چک آن ها به یک نظر و ایده مشترک میرسند-

اسکیس یا اسکچ چیست و چه تفاوتی با اتود دارد؟

اسکیس (که از لغت فرانسوی esquisse گرفته شده است) یا اسکچ (به انگلیسی: Sketch) را   میشود   در فارسی، با عنوان “پیش طرح” تعریف گردد- اسکچ و اسکیس با هم تفاوتی ندارند و هر دو به یک معنا هستند: طرحی کلی و سریع که شمای کلی یک جسم یا ایده را نشان میدهد- در اسکچینگ، ممکن هست از مارکر، مداد رنگی، گچ های رنگی و وسایل متفاوتی استفاده گردد-

اما تفاوت اتود و اسکچ یا اسکیس در چیست؟

تفاوت این ها، در مقدار و مقدار جزئیاتی هست که به آن ها پرداخته میشود- در اتود زدن روی کاغذ، به جزئیاتی مانند رنگ، خطوط فرضی متفاوت و ابعاد توجه چندانی نداریم- صرفاً پیاده کردن افکار و ایده های متفاوت و متعدد اهمیت دارد- اما در اسکچ زدن و یا اسکیس، کمی زیادتر از اتود به جزئیات میپردازیم- جزئیاتی مانند رنگ، ابعاد، و یا زاویه دید در اتود ذکر نمیشوند- هرچند که اسکچ جزئیات بیشتری دارد، اما همچنان به عنوان یک طرح کلی و ساده و شماتیک شناخته میشود-

چرا باید اتود بزنیم؟

اتودزدن روی کاغذ، کار چندان سختی نیست و تنها کمی خلاقیت میطلبد- اما ممکن هست بسیاری از طراحان این سؤال را از خویش پرسیده باشند که اصلاً چرا باید اتود بزنیم؟ دلایل متفاوتی برای این کار وجود دارد که به چک سه تا از این دلایل میپردازیم:

1-اتودزدن و نقاشی با اتود ساده،

دلیل زیادتر شدن خلاقیت شما میشود- هنگامی که شمای کلی یک لوگو یا طرح را روی کاغذ پیاده میکنید، ذهن شما به سمت جزئیاتی میرود که در طرح اولیه ذهنی شما، وجود نداشته اند- در نتیجه، شما قادر خواهید بود طرح های بیشتری خلق کنید و با کارفرمای خود، به راحتی به توافق برسید-

2-اتود زدن، به نوعی اطمینان و اعتماد کارفرما را جلب میکند-

شما با داشتن چند اتود حرفه ای، به کارفرما نشان میدهید که آماده پذیرفتن ایده های نو هستید، خلاقیت بالایی دارید و برای طرح از قبل برنامه ریزی میکنید و به اصول حرفه ای طراحی آشنا هستید-

3-طراحی لوگو حرفه ای با اتودزدن ساده

و یا طراحی هر المان گرافیکی دیگری، دلیل میشود مسیری مشخص و معین داشته باشید- وقتی بدون فکر و اتود زدن روی کاغذ، بلافاصله نرم افزار طراحی را باز میکنید و مشغول طراحی میشوید، ممکن هست به مشکلات متفاوتی بر بخورید- جهتنمونه تصوری از شکل و شمایل طرح در پایان کار ندارید- یا ممکن هست چندین بار صفر تا صد طرح های متفاوت را انجام دهید و به کارفرما ارائه دهید، اما او قبول نکند و وقت و انرژی شما هدر برود- تنها به‌خاطر اینکه اتود اولیه ای به کارفرما نشان نداده اید و تأیید او را نگرفته اید-

اتودزدن در طراحی چه چیزهایی استفاده میشود؟

ساده ترین و جامع ترین پاسخ ممکن برای این سؤال، تنها دو کلمه است: همه چیز! فرقی ندارد طراح لوگو باشید یا طراح لباس، اتود زدن در هر حرفه ای که با طراحی و خلق چیزهای جدید سر و کار دارد، به کارتان می آید- به طور کلی، هرگاه نیاز به طراحی و ساختن یک چیز جدید داشته باشید، لازم هست که ابتدا طرح و شمای کلی آن را به طور اتود روی کاغذ پیاده کنید- بعد از این مرحله هست که میتوانید به تفکر خلاق و انتقادی درباره کمبودهای طرح، متد های بهبود آن و چگونگی ساخت ایده خویش بپردازید-

یک اتود حرفه ای چه ویژگی هایی دارد؟

مهم ترین ویژگی یک اتود خوب و حرفه ای، این هست که تا حد امکان ساده باشد- در اتود زدن باید تا جایی که ممکن است، از پرداختن به جزئیات دوری کنید- تنها خطوط اصلی را بکشید- فرض کنید که میخواهید یک انسان را طراحی کنید؛ در اتود اولیه، به جزئیاتی مانند موی سر، گوش، انگشت و یا کفش توجه نمی‌کنیم- تنها یک دایره برای سر و خطوطی برای نشان دادن بدن آن کافی هست- در اتود زدن، نیازی به رعایت قواعد و اصول طراحی نیست- باید کمی بی قید و بند باشید و به ذهن خویش اجازه به هم ریختن قواعد و اصول را بدهید-

اگر کارفرما درخواست اتودزدن داشت، چه کنیم؟

ممکن هست برای شما نیز چنین موقعیتی پیش بیاید: کارفرمایی برای یک پروژه، مثلاً طراحی لوگو به شما مراجعه میکند- پیش از شروع همکاری یا بستن قرارداد، از شما میخواهد که چند اتود طراحی لوگو برای او آماده کنید- بعد بعد از دیدن اتود طراحی لوگو شما، به شما اطلاع میدهد که آیا مایل به همکاری هست یا نه-

اتودی مانند اتود طراحی لوگو را آماده کنیم

سؤالی که برای بسیاری از طراحان و فریلنسرها پیش می آید، این هست که آیا این کار درستی است؟ حقیقتاً جواب مشخصی برای این سؤال وجود ندارد- اینکه پیش از بستن قرارداد، اتودی مانند اتود طراحی لوگو را آماده کنیم و به کارفرما تحویل بدهیم یا نه، یک انتخاب و تصمیم کاملاً شخصی هست- تصمیمی که با توجه به وضعیت و قوانین کاری خودتان، شناختتان از کارفرما و مقدار خلاقیتی که به کار میبرید، باید گرفته گردد-

در بسیاری از اوقات، اگر طراح تازه کاری باشید که تعداد نمونه کارهای کمی دارد، بیان چنین درخواستی از سمت کارفرما نسبتاً منطقی هست- با طراحی و رسم چند اتود، میتوانید مقدار تعهد و نیز مهارت خویش را نشان بدهید- اما اگر سابقه ای طولانی در زمینه طراحی دارید، روی موضوع اتودزدن پیش از بستن قرارداد کمی زیادتر فکر کنید-

موکاپ اتود لوگو چیست و چه کاربردی دارد؟

باید بدانید که تنها نوع اتودزدن، اتود زدن روی کاغذ آن هم فقط برای یک طرح واحد، نیست- نوعی دیگر از اتود وجود دارد که به آن موکاپ اتود (و به طور معمول، موکاپ اتود لوگو) گفته میشود- برای آشنایی با این مفهوم، ابتدا باید بدانید موکاپ چیست-

موکاپ طراحی لوگو و طراحی گرافیکی

در اصل به آن طرح خام و لایه بازی گفته میشود که شما لوگو را روی آن تست میکنید- به نوعی تصویر آن لیوان، پیکسل، کیف یا تابلویی که قرار هست لوگو را روی آنها تست کنید، موکاپ اتود لوگو حساب میشوند- طراحان پس از تهیه چندین موکاپ اتود لوگو و استفاده از آن ها، میتوانند پیش نمایش لوگو در دنیای واقعی را به کارفرمای خویش نشان دهند-

حتی چیزی تحت عنوان موکاپ اتود روی کاغذ وجود دارد- موکاپ اتود روی کاغذ، برخلاف تصوری که ممکن هست داشته باشید، به معنای طراحی یک موکاپ روی کاغذ نیست- زیرا مسلما کار سخت و طاقت فرسایی هست و نمیتوان یک موکاپ با تمام جزئیات را روی کاغذ کشید-

موکاپ اتود روی کاغذ

در اصل طرح ها و تصاویر لایه بازی از کاغذ و میزکار هستند که میتوانید لوگو را روی آن، پیاده کنید و به کارفرما نشان دهید- استفاده از موکاپ اتود روی کاغذ، زیادتر به درد کسانی میخورد که قرار هست لوگوی خویش را به عنوان آرمی در دفترچه ها و کتاب ها استفاده کنند-

در چنین مواقعی، کمی از مفهوم اتود زدن که پیاده کردن یک ایده با خطوط ساده بود و در ابتدای پروژه انجام میشد، فاصله میگیریم- تهیه اتود طراحی لوگو روی یک موکاپ، زیادتر در پایان پروژه انجام میشود و کارفرما طرح نهایی را میبیند- طرحی که مسلماً بیش از چند خط ساده و کلی هست.

اصول طراحی لوگو، آرم و نشانه

نشان‌واره یا لوگو، عنصری گرافیکی از علائم یا برچسب‌ها هست به ‌طوری که با سبک حروف یا قلم خاصی تنظیم شده یا به طور ویژه اما خوانایی چیده شده‌است- شکل، رنگ، سبک حروف و … باید مشخصاً از دیگر علایم مشابه متفاوت باشد-

طراحی لوگو، آرم و نشانه

نشان‌واره یا لوگو طرح ملموسی برای نمایاندن خدمات، محصولات و کالای مورد نظر هست- نیز خصوصیات سازمانها و نهادها و … را شرح می‌دهد-

اخیراً اصطلاح لوگو برای شرح علائم، تمثیلها، لباس نیروهای نظامی، نشان‌ها، فیلمها حتی پرچم‌ها استفاده شده هست-

لوگو، آرم و نشانه، معرف هویت و شخصیت یک مجموعه، شخص، شغل و یا هرگونه فعالیت می باشند!

داشتن دانش کافی، تجربه و خلاقیت از گزینه هایی هست که هر طراح “لوگو، آرم و نشانه” قوی و حرفه ای باید واجد آن باشد-

لوگو چهره و منظر هرعلامت تجاری است

پس طرح آن از اهمیت زیادی برخودار میباشد- اگر یک لوگو به خوبی و درست طراحی بشود  قدرتمند و با ارزش برای نام تجاری یا  علامت تجاری خواهد بود- طراحی یک لوگوی موثر برای یک  علامت تجاری به خلاقیت و تلاش بیشتری نسبت به طراحی سایر اقلام گرافیکی دارد-

داشتن دانش کافی، تجربه و خلاقیت از گزینه هایی هست که هر طراح لوگو، آرم و نشانه قوی و حرفه ای باید واجد آن باشد-

اصول کلی که برای یک لوگو تعریف شده عبارت هست از:

ساده باشد-

با فرهنگ موضوع همخوانی داشته باشد-

عمر بالای ۱۰ (برخی عمر یک نسل یعنی بین ۳۰ تا ۴۰ سال را ذکر کرده اند) سال داشته باشد-

قابلیت تک رنگ شدن را داشته باشد (امروزه لوگوهایی برای یک محصول یا سرویس از یک شرکت طراحی میشوند که نیازی به قابلیت تک رنگ شدن ندارد، به کاربری لوگو در طولانی مدت توجه کنید!)-

قابلیت کوچک شدن در ابعاد ۱ سانتی متر را دارا باشد-

لوگو

ترجیحا دارای فرم هندسی باشد-

وضوح عوامل مورد استفاده در نظر گرفته گردد-

تناسب عوامل مورد استفاده کاملا رعایت گردد-

منحصر به شخص باشد!

سه دسته‌ی کلی برای طراحی لوگو وجود دارد:

نوشتاری (لوگوتایپ یا مونوگرام)

تصویری و علامت اختصاری (پیکتوگرام و آرم)

نوشتاری – تصویری

اینکه کدام یک از این سه نوع طراحی لوگو مناسب هست بستگی به  بعضی  از عوامل دارد، از نکته وسعت کاری، منحصر به شخص بودن اسم، نوع شغل یا سرویس و عواملی دیگر-

نمادها در طراحی آرم و لوگو:

امروزه بیش از هر وقتی از علائم در جایگزینی و پر محتوا کردن علائم محدود الفبایی (یعنی حروف) استفاده می گردد-این علائم، نظیر نشانه ها یا علائم تصویری موجود در ایستگاه های روش آهن، فرودگاه ها، خیابان ها و سایر مکانهای عمومی، ممکن هست بر مبنای سنتی نوشتاری باشند یا نباشند-

نمادها

همه جا به چشم می خورند: روی بسته بندی ها، قوطی ها، جعبه ها، روی وسایل نقلیه، روی کاغذ، در تابلوهای مربوط به تظاهرات، در بازی های عمومی، بازارها، نمایشگاه ها و جشنواره ها-

از آنجا که مدارک مستند دال بر اینند که این امر یعنی استفاده از نمادها، از سرآغاز پیدایش تمدن جریان داشته است، بی مناسبت به نظر نمی رسد که نگاهی کوتاه به تاریخچه چگونگی ارتباط اشخاص بشر با یکدیگر بیفکنید- در حدود ۴۰۰۰۰ سال قبل بشر اولیه که از طریق شکار روزگار می گذراند، به منظور انتقال افکار و امیال خویش به حک علائمی گرافیکی بر صخره ها پرداخت و بدین وسیله کوشید امیال و افکار خویش را از طریق تصویر بنمایاند- از این رهگذر، اندیشه که تا آن زمان صرفا از طریق صوت (زبان) یا حرکات (حالت دستها) بیان می شد، این قابلیت را پیدا بشود که بتواند ثبت گردد و پایدار بماند-

نشانه:

به طور کلی، عموم مردم، کلمه (آرم) را به جای (نشانه) می شناسند-

الف) نشانه: نشانه از واژه یونانی (semeion) گرفته شد که دو واژه (semiotique) و (semidogie) از آن مشتق شده هست-

واژه (semiotique) یا ((semidogie خاستگاه های آمریکائی دارد که در آن نشانه شناسی را همچون فلسفه زبان های تعریف می کند، در حالی که اصطلاح ((semidogie خاستگاه اروپائی دارد و زیادتر برای مطالعه زبان های ویژه با نظامهای نشانه ای غیر زبانی (تصویر- ایماء و اشاره- تئاتر و …) به کار می رود-

نشانه شناسی

نشانه شناسی رشته ای جدید هست که از آغاز قرن بیستم پدید آمد و بدین ترتیب اصالت و مشروعیت رشته های قدیمی مثل فلسفه را دارا نمی باشد- از نکته افرادی که در باب نشانه شناسی مطالعاتی کرده اند    میشود    به ساندرس پیرس، سوسور، امبرتو اکو و … اشاره نمود-

دو گونه نشانه وجود دارد:

۱- نشانه های دیداری: یعنی هر آنچه با چشم می بینید و با ادراک حسی می شناسید-

۲- نشانه های تصویری: وقتی شماری از نشانه های دیداری ثبت می شوند و در متنی جای می گیریند تبدیل به نشانه های تصویر می شوند-

به اعتقاد پیرس نشانه چیزی هست که تحت مناسبات یا عناوینی چند، جای چیز دیگری را در ذهن می گیرد-

تاریخچه نشانه:

در طول تاریخ از نماد که نوعی علامت واحد هویت بصری است، به عنوان ابزاری برای ایجاد ارتباط استفاده شده هست- تصور بر این هست که انسان پیش از تاریخ با خراش دادن و ایجاد نقش بر دیوار غارهای التامیرا در اسپانیا و لاسکو در فرانسه تلاش داشته تا از این طریق به دیگران اعلان خطر یا آگاهی دهد و یا پیام های دیگری را انتقال دهد-

نقوش و نمادها و احساس نمادها

باستان شناسان لوازم و ابزارهایی را از یونان باستان یافته اند که بر آن ها نقوش و نمادها و احساس نمادها نیز همچون شکل حروف و رنگ می تواند واکنش های حسی خاصی را در برانگیزد- معنی علائم نما دینی نقش بسته که احتمالا معرف آنها خالق آنها بوده هست- بر تابوت های مصری نقوش نمادینی حکاکی شده هست که احتمالا نشان از هنرمند خالق آن دارد-

علائم و نمادهای خاص

در جوامع قرون وسطائی بازرگانان و صنعتگران برای مشخص کردن کالاها یا محصولاتشان از علائم و نمادهای خاصی استفاده می کردند که معرف آنها بود- چاپگران اواخر سده نوزدهم میلادی نیز که به مهارت ها و استادی خویش مفتخر بودند بر روی تمامی چاپ نقش های خویش نمادهایی را به طور حرف نشانه یا امضاء چاپ می کردند که معرف حرفه و صنعتگری آنان بوده هست-

علائم انحصاری

در آغاز سده بیستم نیز گاوچرانان آمریکائی برای مشخص کردن مالکیت دام های خویش از علائم انحصاری استفاده می کردند، در حقیقت آنها از نوعی زبان تصویری استفاده می نمودند که سابق آن به مصریان باستان می رسد-

عوامل موفقیت لوگو یا نشانه:

یک لوگو یا نشانه موفق به سرعت بر     مشتری     تاثیر می گذارد و چشم را به شدت به خویش جلب می کند- لوگو یا نشانه باید بی هیچ سخن یا کلامی به سرعت قابل تشخیص باشد و دارای انسجامی باشد که آن را از دیگر نشانه ها متمایز سازد- نشانه خوب باید آنچنان قوی و معتبر باشد که تا مدت زمان طولانی همچنان اعتبار خویش را حفظ نموده و قابل استفاده باشد- برای طراحی هر نوع حرف نشانه ای را های زیادی وجود دارد اما اصلی ترین ویژگی یک نشانه یا یک نماد خوب، سادگی یا ایجاز آن هست-.

طراحی نشانه

اصطلاح معروف “کمترین بیشترین است” به کرات توسط طراحان و کسانی که طراحی تدریس کرده اند استفاده شده هست- اصل “کمترین بیشترین است” به آموزه های مدرسه باهاوس مربوط می بشود و باید به هنگام طراحی نشانه آن را به خاطر سپرد-

پس ملاحظه می بشود لوگو در عین سادگی دارای ویژگی ها و خصوصیات زیاد زیادی هست .که بایستی به طور ظریف و دقیق همگی این مفاهیم در قالب یک تصویر به وجود آید. به همین دلیل هست .که  بعضی  معتقدند لوگو یکی از مشکل ترین موضوعات طراحی گرافیک هست.

آرم (علامت):

طی سال های قدیم و توسط بعضی از استادان دانشکده های هنری در ایران سعی گردید ب.ه جای واژه آرم یا لوگو که یک اصطلاح بیگانه بود. از واژه نشانه استفاده گردد، ولی همانطور که در مباحث قبل اشاره شد واژه نشانه دامنه زیاد وسیع تر و گسترده تر از بحث گرافیک را در بر می گیرد.پس بهتر هست .از همان واژه آرم یا لوگو که امروز نیز زیاد مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده نمود.طراحی آرم یکی از مهم ترین شاخه های رشته گرافیک محسوب می گردد. و معرف هویت و شخصیت یک مجموعه، شخص، شغل و یا هرگونه فعالیت میباشد.

کارت های ویزیت

دسته ای از کارت های ویزیت که در آن ها آرم حرف نخست را می زند یعنی به نوعی تاکید بر روی عناصر هست- .آرم باید در مکانی قرار گیرد. که ترکیب .کل کار را بهم نزند و در کنار نوشتار فضایی مناسب و ترکیب بندی چشم نواز داشته باشد-. در کنار آرم همواره نام اصلی موسسه محصول یا موضوع درج می گردد که معرف آن میباشد-.

طراحی آرم در کارت ویزیت

نوع حروف و نحوه قرار گرفتن آن از  موردها مهم در کنار طراحی آرم در کارت ویزیت محسوب می گردد-.. مجموع عناصر طراحی شده در کنار نوشته یک نوشته را کامل می سازند.-یک آدم خوب و متعادل آدمی هست که علاوه بر جنبه های زیبایی شناختی و رساندن مفهوم و موضوع … در هنگام کوچک شدن. و قرار گرفتن .در کارت ویزیت از زیبایی و گویایی آن کاسته گردد- دونالد آندرسون در کتاب عناصر طرح بیان می بشود. که تکنیک گاها اساسی ترین عامل در ساده نمودن. جزئیات یک شکل بغرنج و تبدیل آن به یک آرم هنری و قابل درک هست . به همین دلیل باید دارای قابلیتهای فراوانی باشد، در اصل یک آرم در حکم امضاء و مهر شخص و یا اشخاص مورد نظر هست-.

طراحی لوگو تایپ

یکی از عوامل مهم و گاها .مهم ترین ابزاری که در شکل گیری یک هویت خاص یا یک یونیفورم کلی مورد استفاده طراحان قرار می گیرد. لوگو است، لوگو تایپ یا نشانه. نوشته، اغلب نام خاصی برای یک شرکت، مجموعه یا کالا و گاها تنها یک نوشته حتی فاقد معنی هست. که با طراحی خاص و متفاوت ارائه نشده تا به اذهان بنشیند-.

لوگو

در اکثر اوراق اداری در یک نگاه سریع اولین چیزی که به نظر مخاطبان می رسد .لوگوی آن است، نام شرکت یا شخص حقیقی و … که در بسیاری  موردها مهم ترین پیام اوراق هست. بیشترین استفاده لوگوها آن هست که برای     مشتری     قابل شناسائی باشند.  پس در طراحی لوگو خوانا بودن. همراه با متفاوت بودن یا سایر لوگوهای هم موضوع یک اصل هست.

-لوگو باید قابل درک، تاثیر گذار بوده

و در ذهن بیننده باقی بماند- لوگو از سرمایه های معتبر یک شرکت محسوب می گردد- .با ارتقاء یک شرکت همچنان نام و لوگوی آن ثابت مانده و طراحی لوگو برای نشانه یک شرکت تولیدی یا خدماتی متفاوت هست-.

لوگویی که مصرف نشانه یک موسسه با دامنه فعالیت ها و مخاطبین محدود را دارد می تواند اندکی با دشواری خوانده بشود .و چندان ساده نباشد- هر چند که خوانایی و سادگی از اصول طراحی لوگو هست-.

سمبلی بوده ک.ه مشخصات شرکت را نمایان می سازد-. لوگو تایپ، نام شرکت میباشد، وقتی که یک لوگو تایپ در صفحه سربرگ قرار می گیرد به عنوان  قسمتی از هویت شرکت تلقی می گردد-. لوگو ابزار با ارزشی برای شناخت سریع تر شرکت به حساب می آید-.

از یک نظر باید پیام خویش را بیان نماید و احساس     مشتری     را نسبت به شرکت برانگیخته. و نمایان سازد- حال این لوگو ممکن هست کلیه عملکرد مورد نظر شرکت را بیان نکند-.

در هر صورت یک لوگو تایپ باید دارای خصوصیات عمومی زیر باشد:

الف) عملکرد شرکت را نشان دهد-.

ب) شناخته شده باشد-.

ج) متنوع و متفاوت با لوگو تایپ با همنوع خویش باشد-

در صورتی که لوگو تایپ یک شرکت دچار تغییرات و دگرگونی اساسی بشود .مخاطبان آن فکر می کنند که نوع مالکیت شرکت تغییر کرده .یا حوزه مربوط کاملا معقول شده هست.بایدتوجه داشت. که جدید ساختن لوگوی موجود با استفاده از لوگوی قدیمی بهتر از کنار گذاشتن .لوگوهای قدیمی و یا روی آوردن به یک لوگوی جدید میباشد. نقش لوگو در ایجاد ارتباط و انتقال مفاهیم، نقشی کلیدی و زیاد پر اهمیت هست.

نوشتار و طراحی حروف:

عنوان اصلی و نوشته ها از عوامل بصری اصلی در طراحی اوراق به چشم می آیند،. وجود آنها در صفحه یک امر ضروری برای هدایت چشم به موضوع مورد نظر میباشد.نوشته باید در صفحه خوانا بوده و مزاحم عناصر دیگر نباشد.

هنگام طراحی کارت،سربرگ و پاکت باید به این نکته توجه داشت که نوشته ها نباید با عناصر دیگر تداخل پیدا کنند- قطع کارت ویزیت سبب می بشود که فضای زیاد محدودی برای رساندن سریع اطلاعات وجود داشته باشد-

باید از نوشته به طور خلاصه، مفید و قابل انتقال بهره جست، قرار نگرفتن صحیح نوشته ها در صفحه و حجم زیاد مجموعا نازیبایی آنها، متقاضی را سردرگم خواهد بشود .و دلیل می بشود .که متوجه سرویس شرکت نشود. و نگاه کردن به آن دلیل آزار چشم گردد. وجود نوشته های نا متعادل و نازیبا و قرار نگرفتن. آنها در جای درست ست اداری به یکی از عوامل شکست. و ناموفق بودن در طراحی آن هاست.

در یک سربرگ عناصر نوشتاری شامل: اسم، نام شرکت، آدم شرکت، آدرس پستی و شماره تماس. و فکس و آدرس الکترونیکی، شماره و تاریخ پیوست میباشد،. این استاندارد باید در همه سربرگ ها رعایت گردد.

نوشته های ضروری روی پاکت عبارتند از: آدرس پستی، تلفن، نام و آرم شرکت، فکس، وب سایت،ایمیل اشاره گردد.در حقیقت نوشتار عامل جذب دید     مشتری     محسوب می گردد.

طراحی حروف

(طراحی حروف) واحد اندازه گیری حروف، پوینت point نامیده می گردد.هر چه پوینت زیادتر باشد حروف بزرگتری خواهد داشت. فضای بین خطوط لیدینگ leading نامیده می گردد.هر چه که عدد لیدینگ زیادتر باشد.فضای گسترده تری را در اختیار دارید-

فضای نوشتاری ممکن هست به طور حروف با وزن های متفاوت در صفحه قرار گیرند، وزن های به مقدار ضخامت یا سنگینی حروف باز می گردد-. شکل و نوع حروف در زیبایی کار تاثیر گذار هست-. باید بدانید .از چه فونت و نوشته ای برای موضوع مورد نظر استفاده کنید- .امروزه وجود کامپیوترها امکانات جدیدی از نظر شکل و نوع حروف و انواع قلم (فونت) در اختیار ما قرار می دهد-

یکی از مهمترین عوامل خوب بودن طراحی حروف، اهمیت دادن به خطوط افقی و عمودی هست-

نکات زیر را در مورد فضای نوشتار باید مد نظر داشت:

۱- مطالب و نوشته ها باید به اندازه ای بوده که خوانده شوند-.

۲- خواندن ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک برای     مشتری     آسان تر از خواندن حروف صرفا بزرگ باشد-

۳- خواندن خطوط طولانی، نوشته ها، چشم را خسته می کند-

اصول طراحی لوگو، آرم و نشانه، نشانواره

۴- فضای نوشتاری که راست چین یا چپ چین بوده آسان تر از نوشته ای خوانده می بشود که وسط چین باشد-.

۵- نوشته سپید روی زمینه سیاه سخت تر خوانده می گردد، نیز نوشتار رنگی، به ویژه روشن به سختی خوانده می گردد-. اساسا صحیح نیست. که نوشته تیتر،  زیادتر اوقات  بزرگ و یا با حرف توپر و به طور رنگی روی پس زمینه های تیره و روشن تایپ گردد-

۶- حروف توپر، فشرده، یا ایتالیک برای قسمت های مهم آورده می گردد، .چرا که آن ها چشم را خسته می کند-

۷- فضای نوشتاری خلوت  زیادتر اوقات  بهتر از فضای نوشتاری شلوغ خوانده می گردد-.

اصول طراحی لوگو، آرم و نشانه، نشانواره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست